so do2.jpg
             Tổng số nhân lực trong Công ty : 67 người 

                  Trong đó 
                                                                +
 Đội ngũ quản lý : 05 người

                                 + Phòng thiết kế : 02 người
 
                                + Phòng dự án : 02 người
                                 + Phòng kinh doanh : 08 người 
                                 
+ Phòng vật tư : 02 người
                                 + Phòng kế toán : 04 người
 
                                + Xưởng sản xuất cửa nhựa : 12 người
                                 
+ Xưởng sản xuất cửa nhôm : 15 người
                                 + Xưởng kính và công việc về kính: 08 người
                                 + Xưởng gia công sắt, nhôm, Inox : 09 người

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

0466.711.811

Hỗ trợ kỹ thuật

0466.711.911

0942.848.777 - HN

0912.848.777 - HN